Generated with MOOJ Proforms Version 1.5


Ouders, mensen met 22q11DS en belangstellenden kunnen lid worden van Stichting Steun 22Q11 door een donateurslidmaatschap aan te gaan. Het donateurslidmaatschap kost € 30,- per jaar per gezin.


Meerwaarde

Wat is de meerwaarde van het donateurslidmaatschap? Heel tastbaar is het informatieboek (2015) welke bij aanmelden gratis* wordt verstrekt. De flyers, folders en de nieuwsbrief. Die sturen we als u donateurslid wordt.

Verder krijgt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten die we organiseren. Zoals de studiedag, familiedagen, 22Q at the Zoo, bent u welkom om mee te denken en te werken in het (oudernetwerk), kunnen we meedenken met uw vragen en profiteren van elkaars ervaringen.

 

Iets minder tastbaar, maar zeker zo belangrijk, is dat veel van de dingen die voor het 22q11DS nuttig en nodig zijn we alleen maar kunnen bereiken met uw steun. Dan gaat het om bekendheid en onderzoek. Met elkaar kunnen we zorgen voor meer erkenning, herkenning en begrip voor het 22q11DS in Nederland.


* Het boek wordt gratis verstrekt binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland vragen we een vergoeding ter hoogte van de verzendkosten.

*Vereiste informatie.

Contactpersoon

Persoon / personen met 22Q11

Als er meer mensen zijn in het gezin met 22q11, die graag vermelden bij vragen en opmerkingen.

Andere gezinsleden (optioneel voor deelname eventuele activiteiten)

Vragen en/of opmerkingen

 
Let op! Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen vul dan uw email adres in bij nieuws/blog, aanmelden nieuwsbrief.

Privacystatement: De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier voor een donateurslidmaatschap worden opgenomen in het donateursbestand van de Stichting Steun 22Q11 in verband met alle evenementen. De volledige tekst van het privacystatement is te raadplegen op steun22q11.nl

Je gaat akkoord met het vertrouwelijk verwerken van je persoonsgegevens in onze donateursadministratiesysteem

Verwerking persoonsgegevens * *

Je hebt kennis genomen van en gaat akkoord met de privacy verklaring

Privacy verklaring * *

Copyright steun22Q11.nl © 2014. All Rights Reserved.