07 heart stethoscope

Het 22q11 syndroom is een genetische aandoening; er is geen behandeling om de deletie of de duplicatie “te repareren”. Dat wil niet zeggen dat er geen behandeling is, maar de behandeling richt zich dus op de gevolgen van het 22q11 syndroom. In veel gevallen bestaat dit uit:


1) Op tijd detecteren van mogelijke lichamelijke/psychische kenmerken
Omdat bekend is dat het 22q11 syndroom gepaard gaat met een verhoogd risico op diverse kenmerken is het belangrijk dat de persoon met het 22q11 syndroom, zodra de diagnose bekend is, onderzocht wordt op de aangeboren kenmerken, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken van hart, nieren en gehemelte.
Daarnaast zijn er ook problemen of klachten die niet aangeboren zijn maar gedurende het leven kunnen ontstaan. Het is dus zaak om tijdens de ontwikkeling regelmatige medische controles te onderhouden om het ontstaan van deze symptomen tijdig te ontdekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met de afweer, een te laag calcium of het ontstaan van psychiatrische klachten. Afhankelijk van de leeftijd is in een expertisecentrum zoals Utrecht, Maastricht of Leuven (B) voldoende kennis aanwezig om dergelijke onderzoeken te coördineren.

2) Behandelen van behandelbare symptomen
Hoewel de oorzaak van de verschillende symptomen altijd samenhangen met de genetische aandoening; het ontbreken van een stukje van chromosoom 22, is de behandeling in de meeste gevallen niet wezenlijk anders dan bij mensen zonder het 22q11 syndroom die dezelfde klacht hebben. Een te laag calciumgehalte in het bloed kan bijvoorbeeld worden behandeld met het slikken van calcium tabletten; voor een scoliose (scheve rug) zal de orthopedisch chirurg overwegen of een corset of operatie kan helpen; het zijn dezelfde behandelopties als voor iemand zonder het 22q11 syndroom. Ook bij eventuele psychiatrische problemen zijn er, net zoals bij alle mensen met psychiatrische klachten, verschillende effectieve behandelingen. In sommige gevallen kan een therapie helpen, in sommige gevallen kan medicatie ook een positief effect hebben, bijvoorbeeld bij klachten zoals angst, depressie of psychose. Het ingewikkelde van de behandeling van de kenmerken bij mensen met het 22q11 syndroom zit hem dus niet in de klacht zelf (gehemeltespleet, scoliose, depressie) maar in het feit dat veel kenmerken tegelijkertijd bestaan. Twee voorbeelden: voorzichtigheid met sommige typen psychiatrische medicatie is nodig omdat er tegelijkertijd ook sprake kan zijn van een laag calciumgehalte. Een operatie aan het gehemelte kan bemoeilijkt worden omdat sommige mensen met het 22q11 syndroom ook een te lage concentratie bloedplaatjes hebben (thrombocyten) waardoor de stolling niet goed verloopt of omdat de grote bloedvaten in de hals net wat anders lopen dan bij de meeste mensen.

3) Begeleiding bij beperkingen 
Minstens zo belangrijk als de behandeling van de klachten waar mogelijk, is de begeleiding bij het leren leven met bepaalde beperkingen die niet verholpen kunnen worden. Het doel is daarbij om de omstandigheden te scheppen waarin de persoon zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen zonder daarbij overvraagd te worden. Een logopedist kan bijvoorbeeld helpen bij het trainen van de spraak en de taal, en als nodig, gebaren leren om de ontbrekende taalvaardigheden op te vangen. Een fysiotherapeut kan helpen bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling. De ergotherapeut en/of revalidatie arts kunnen behulpzaam zijn bij hulpmiddelen thuis die de verzorging van het kind vergemakkelijken. De (kinder)psychiater en/of psycholoog kunnen adviezen geven t.a.v. een aangepaste schoolomgeving (bijvoorbeeld speciaal onderwijs of ondersteuning in de klas) of een passende werkomgeving.

 

Schoolkeuze: Is de ontwikkelingsachterstand van het kind zo groot dat men van een verstandelijke beperking spreekt, dan zal het kind doorgaans naar het (SO) Speciaal onderwijs gaan voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Is de spraak-taalachterstand van het kind erg groot, dan valt de keuze vaak op een school voor kinderen met spraak-  en taalproblemen, of op het (SBO) Speciaal Basis Onderwijs. Loopt het kind weinig achter op leeftijdgenootjes, dan is er geen belemmering voor deelname aan het reguliere  basisonderwijs. Het is belangrijk de schoolse vorderingen goed in de gaten te houden. Extra hulp bij het leren lezen, schrijven en rekenen hebben vrijwel alle kinderen vroeg of laat nodig. Aan veel basisscholen zijn remedial  teachers verbonden die extra aandacht en gerichte individuele instructie kunnen bieden. Gebruik van een computer bij het onderwijs kan voor het kind een hele  steun in de rug zijn. Er zijn tegenwoordig veel  programma’s in de handel voor o.a. lezen, rekenen, topografie en biologie, die het kind individuele instructie en oefening op maat bieden. Vanaf groep vier/vijf kan blijken dat het tempo op de reguliere basisschool toch aan de hoge kant ligt. Niet alleen leerproblemen, maar ook een concentratiestoornis en het minder goed functioneren in grotere groepen kunnen daarbij een rol spelen.

Keurmerken
ANBI logoLogo_Erkend_Goed_Doel_RGB.png
Doneer
22Q11 doneer
2023 11 20 qr cODE
Nieuwsbrief

Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven over Stichting Steun 22Q11? Schrijf u dan nu in en u ontvangt dan onze nieuwsbrief per e-mail. Stichting Steun 22Q11 respecteert uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt door de stichting en u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven.

Invalid Input