In dit therapie- en coachingtraject gaan ze heel nadrukkelijk uit van wat jij kunt. Ze kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van problemen en onvermogen. Door actief met een hond aan de slag te gaan en opbouwende ervaringen op te doen, creëren jij en de therapeut bewustwording en inzicht.

Werkwijze

Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een dier ga je actief aan de slag. Met honden betekent dit bijvoorbeeld dat er diverse commando’s worden opgevolgd of een parcours wordt afgelegd. De aanwezige therapeut leest en duidt het gedrag van het aanwezige dier. Op basis daarvan wordt een brug geslagen naar je eigen gedrag.

Dier ondersteunde therapie en coaching vergroot je weerbaarheid en zorgt voor zelfvertrouwen, beter functioneren, autonomie en eigen regie. Wij streven naar blijvende, positieve gedragsveranderingen en een nieuw perspectief. Tijdens de therapie en coaching wordt ook jouw leefomgeving bij het proces betrokken.

Therapeuten

Alle therapeuten van Hulphond Nederland zijn ervaren en gekwalificeerde hulpverleners. Zij hebben bijvoorbeeld een opleiding gevolgd tot psycholoog, orthopedagoog, sociaal pedagogisch werker of maatschappelijk hulpverlener en zijn op minimaal hbo-niveau geschoold. Alle therapeuten zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Bovendien hebben zij een opleiding gevolgd over het gedrag van honden en/of paarden. Hiermee waarborgen zij het welzijn en de veiligheid van alle dieren waarmee we werken.

Stichting Steun 22Q11

Heeft je kind, of heb je zelf, het 22Q11 syndroom dan kun je bij belangstelling voor deze dierondersteunde therapie en coaching dit via Stichting Steun 22Q11 aanvragen. Op basis van je aanvraag volgt een telefonische screening, een intake en een stappenplan met de beoogde doelen. Altijd kijkt Hulphond op basis van doelen welk dier en welke vorm van coaching bij je past. Je eigen motivatie speelt een sleutelrol!

De therapie-hulphonden van Hulphond Nederland worden niet thuis geplaatst bij cliënten, maar door onze therapeuten ingezet tijdens therapie- en coaching sessies. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor aanmelden en informatie. 

Kosten

Een therapie- en coaching traject bestaat uit een intake, tien dierondersteunde therapie- en coachingsessies en verschillende evaluatiemomenten. Het traject duurt circa drie maanden en kost € 960,00. (met de nazorg sessies erbij 1360,- 

Na afloop van de 10 trainingssessies zullen er minimaal 2 en maximaal 5 extra nazorg-sessies worden ingepland tussen Stichting Hulphond en cliënt. De eerste afspraak zal 1 maand en de tweede zal 3 maanden na de eindevaluatie plaats vinden. De andere 3 nazorgsessies zullen indien nodig na verloop van tijd worden ingepland. De nazorgsessies dienen om te kijken of cliënt een terugval heeft, of alles wat hij/zij in de trainingssessies heeft geleerd ook heeft onthouden, of er herhaling nodig is of dat e.a. nog moet worden aangescherpt. Deze nazorg-sessies moeten binnen een jaar na de eindevaluatie zijn gepland. Zo niet dan vervalt het recht op deze afspraken. De nazorgsessies zijn geen trainingssessies die achter elkaar gepland mogen worden. Deze dienen strikt als nazorg. Kosten van dit nazorg traject zijn € 80,00 per uur.

Wij vragen voor dit traject een eigen bijdrage van € 250,00

Locaties

Op dit moment worden de sessies geven op de volgende locaties:

Schiedam, Weesp, Herpen, Eefde (Zutphen), Oldenzaal, Nijmegen, Nieuwegein, Oosterbeek. Te zijner tijd zal het aantal locaties worden uitgebreid.

Stichting Steun 22Q11 is een non-profit organisatie en kan deze dierondersteunde therapie- en coaching trajecten aanbieden, dankzij de steun van donateurs en sponsoren.

Wil je ons steunen door te doneren voor dit project? Dan kan dit op Stichting Steun 22Q11, rekening nummer: NL20 KNAB 0726 4806 57 t.b.v. Project 22Q11 hulphond.

DONEREN voor dit PROJECT: Hulphond therapie en coaching doneren
Voorbeelden van behaalde resultaten

Casus 1 Sofie  
Sofie is een meisje 17 jaar met een cognitieve leeftijd: ca.9 jaar 
Hulpvraag: ontspannen, meer zelfstandigheid, hulp vragen 
Beschrijving: 
Naast veel lichamelijk klachten heeft Sofie last van spanningen en angsten. Ze is bang voor o.a. harde geluiden (bijv. onweer), insecten en onverwachte dingen. Ze heeft soms sombere dagen waarop ze veel huilt en het leven niet meer ziet zitten. 
In het begin van de therapie komt Sofie met spanning binnen (ontspanning =0). Ze klampt zich vast aan moeder en zoekt veel lichamelijk contact met moeder. Therapiehond Fado weet het ijs snel te breken en maakt veel contact met Sofie. Dit vindt zij fijn en ze knuffelt dan ook regelmatig tijdens elke sessie met Fado. Sofie komt vervolgens elke week met een grote glimlach binnen. Elke week ontspant Sofie meer en moeder kan de laatste sessies ook gerust een tijdje weggaan zonder dat Sofie er veel moeite mee heeft. In de laatste sessies zit ze op een 8 van ontspanning. Tijdens de sessies oefenen we met het aangeven van je eigen grenzen en het benoemen van emoties. Ook hoe je om kan gaan met negatieve gedachten komt aan bod. Sofie kan steeds meer mijn hulp inschakelen en moeder is al alleen op de achtergrond aanwezig. 

Casus 2 Miriam 
Tijdens het intakegesprek kwam naar voren dat vooral ouders veel cursussen en begeleiding hebben gehad, maar dat er nog weinig passende therapie/begeleiding voor de cliënt bleek te zijn. De client die ik heb mogen begeleiden was erg gemotiveerd en dol op de honden. Tijdens de 15 therapiesessies die de client heeft gevolgd hebben we gewerkt aan de volgende doelen: 

- Miriam kan haar grenzen aangeven. 

Aan het begin van de therapie gaf Miriam zich een op een schaal van 0 tot 10 een 4 en bij een 7 was het doel behaald. Op dit moment geeft ze zich een 8.  Een groot verschil hierin is dat Miriam minder vaak aangeeft dat ze iets niet weet. Ze kan beter aangeven hoe ze zich voelt en wat ze nodig heeft. 

- Miriam  kan om hulp vragen 

Aan het begin van de therapie gaf Miriam zich een op een schaal van 0 tot 10 een 5.5 en bij een 8 was het doel behaald. Op dit moment geeft ze zich een 7,5. Miriam kan nu eerder om hulp vragen en kan ook duidelijk aangeven wat ze nodig heeft van de ander. Vraagt dan bijvoorbeeld om een voorbeeld. 

- Miriam kan zelfstandig een taak uitvoeren. Aan het begin van de therapie gaf Miriam zich een op een schaal van 0 tot 10 een 5 en bij een 9 was het doel behaald. Op dit moment geeft ze zich een 8. Miriam  toont thuis meer initiatief. Nieuwe taken oppakken lijken minder spannend te zijn voor Miriam.  Voorwaarde is en blijft wel dat ze in een vertrouwde omgeving is. 

  
Samenvattend kan gezegd worden dat Miriam een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt in het zelfstandig maken en uitvoeren van een plan. Ook de sociale vaardigheden van Miriam zijn vergroot. Ze kan aangeven wat ze nodig heeft en beter en eerder om hulp vragen. Het is belangrijk dat ze het geleerde uit de therapie zelfstandig leert toepassing in haar dagelijks leven. We hebben samen een kaart gemaakt die haar hierbij kan ondersteunen. 

Wat mij als therapeut opviel is dat deze cliënt vooral baat heeft gehad bij veel herhaling en het steeds zelf mogen en kunnen ervaren wat ze nodig heeft. Een voorbeeld hierbij is dat Miriam steeds zelf moest ervaren dat als ze geen plan had gemaakt ze dan vastliep. Dit op voorhand al zeggen leek niet goed binnen te komen, maar door het zelf te ervaren leek ze dit sneller op te pakken en ook toe te kunnen passen thuis of bij haar werk/school. Hierbij is het belangrijk dat ook ouders en andere begeleiders het geleerde blijven oefenen met de cliënt. Verder was het erg mooi om te zien dat het zelfvertrouwen van de client is vergroot door het opdoen van succeservaringen en dat ze meer kon dan dat ze nu liet zien. 

de namen van de kinderen zijn gefingeerd 

DONEREN voor dit PROJECT: Hulphond therapie en coaching doneren

Keurmerken
ANBI logoLogo_Erkend_Goed_Doel_RGB.png
Doneer
22Q11 doneer
2023 11 20 qr cODE
Nieuwsbrief

Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven over Stichting Steun 22Q11? Schrijf u dan nu in en u ontvangt dan onze nieuwsbrief per e-mail. Stichting Steun 22Q11 respecteert uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt door de stichting en u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven.

Invalid Input